Egzamin IELTS

Niewystarczająca znajomość języka angielskiego jest najczęstszą zmorą górników chcących pracować w Australii. Niestety realia są takie, że żaden pracodawca nie weźmie do siebie kogoś, z kim nie będzie potrafił się swobodnie porozumiewać. Ma to zwłaszcza kluczowe znaczenie w kwestiach bezpieczeństwa. Dlatego znajomość języka, najlepiej udokumentowana, jest tak ważna przy chęci emigracji. Dzisiaj w szczegółach przedstawimy jak wygląda najpopularniejszy w Australii sposób sprawdzania znajomości angielskiego, czyli egzamin IELTS. 

IELTS exam dostępny jest w dwóch wersjach: 

- academic, skierowany głównie do osób, które chcą studiować w angielskojęzycznych placówkach edukacyjnych  

- general, skierowany do osób pragnących sprawdzić swoje umiejętności językowe dla nieedukacyjnych celów, np. przy wyjazdach migracyjnych. 

 

Obie wersje egzaminu składają się z 4 części: 

- słuchania (30 min), 

- czytania (60 min), 

- pisania (60 min), 

- mówienia (około 15 min). 

 

Skala wyników egzaminu to 0-9 punktów. 

Osoby które otrzymały 9 punktów traktowane są jako expert user - jest to poziom znajomości języka zbliżony do native speakera.

W przypadku wizy 457 progiem uprawniającym do starania się o wizę jest ocena 5 ze wszystkich elementów egzaminu.

Australijskie college od zapisujących się studentów wymagają przeważnie 5-6 punktów z egzaminu IELTS general, czyli znajomość angielskiego na poziomie modest user lub competent user. W przypadku uniwersytetów musi być on często na poziomie powyżej 6 punktów z egzaminu IELTS academic.

IELTS Band Scores - oceny na poziomie IELTS

 Moim zdaniem egzamin IELTS (przynajmniej general) jest łatwiejszy do zdania od najbardziej popularnych egzaminów Cambridge, czyli FCE czy CAE. Porównanie ocen z różnych systemów certyfikacyjnych wygląda następująco: